Educatief bezoek Belevingscentrum ’14-’18 Tildonk 

Voor leerlingen secundair onderwijs is een bezoek aan het belevingscentrum een mooie aanvulling op lessen over WOI. De opdrachten dagen de leerlingen uit om na te denken over oorlog in het algemeen en over de impact die oorlog op hun eigen leven zou hebben. De opdrachten stimuleren de leerlingen om parallellen te trekken naar hedendaagse conflicten.

Voorbereiding in de klas 

Voor je bezoek kan je in de klas het bredere verhaal van WOI aanbrengen aan de hand van de animatiefilm die we ook in het Belevingscentrum tonen. Je kan het voorbereidende document uit het educatieve pakket als leidraad gebruiken om deze geschiedenis te kaderen.

Het bezoek zelf

Het bezoek is opgevat als een zoektocht in kleine groepjes volgens doorschuifsysteem. Elk groepje krijgt een metalen ring met fiches waarop genummerde opdrachten staan. Hiermee doorlopen de leerlingen alle zalen. Ze noteren hun antwoorden in het antwoordboekje dat ze bij aankomst ontvangen. 

Naverwerking in de klas

Het pakket biedt je ook concrete voorstellen voor naverwerking in de klas.

Downloads

Je kan het hele educatieve pakket downloaden. Het omvat:

  • De voorbereiding voor in de klas
  • Het antwoordboekje voor de leerlingen
  • Voorstellen voor naverwerking in de klas
  • De opdrachtenlabels
  • Een verklarende woordenlijst

Praktisch 

  • Een klasbezoek reserveer je via grooteoorlog@vlaamsbrabant.be.
  • Bij aankomst ontvang je al het nodige materiaal (metalen ring met fiches, antwoordboekjes, woordenlijst en oplossingen voor de leerkracht).
  • Leerlingen secundair onderwijs betalen 1 euro p.p., leerkrachten hebben gratis toegang op vertoon van hun lerarenkaart.