Bescherming van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die u via deze website verstrekt, worden verwerkt door de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten op zichte van de verwerking van persoonsgegevens. De provincie Vlaams-Brabant verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft uw gegevens niet door aan derden, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

Toegang tot informatie en rechtzetting 

Op basis van de wet van 8 december 1992 verlenen wij u toegang tot de informatie die wij van u bijhouden. U kan onjuiste gegevens steeds laten rechtzetten. Hiertoe kan u ons contacteren op onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

Logfiles over websitegebruik 

Sommige informatie op de website wordt geregistreerd in log files. Deze informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden onder meer om het websitegebruik na te gaan en de website aan te passen. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens maar wel gegevens over uw PC.

Meer info kan je terug vinden op de website van de Privacycommissie.

www.privacycommission.be