De bakermat van de Brabantse trekpaarden ligt in het Pajottenland, van waaruit ze ooit werden verscheept over de hele wereld. Wij geven alvast enkele suggesties om het Brabants trekpaard in zijn bakermat te ontdekken!

Wil je graag een activiteit of evenement organiseren rond het Brabants Trekpaard?! Wij geven je graag een duwtje in de rug, lees hier het subsidiereglement.