De bakermat van de Brabantse trekpaarden ligt in het Pajottenland, van waaruit ze ooit werden verscheept over de hele wereld. Ondertussen is het Brabants trekpaard erkend als Immaterieel Vlaams erfgoed. Wij geven alvast enkele suggesties onze trots te ontdekken!