Wat valt er te beleven?

  • Hoeve Arendsnest is de oudste nog bestaande hoeve in Hoegaarden. 
  • Het oudste gedeelte dateert uit 1640, de rest werd bijgebouwd in de 18e eeuw. 
  • In die periode woonden er verscheidene dorpsgriffiers, allen trouw aan het Oostenrijkse bewind. 
  • Vandaar de naam die verwijst naar de keizerlijke adelaar.

Hoeve Arendsnest

Houtmarkt z/n,
3320 Hoegaarden (Hoegaarden)
Tel. +32 16 76 87 52

https://www.gemeentehoegaarden.be