Wat valt er te beleven?

 • Wandelen

  Wandelen

 • Bos

  Bos

 • Dit bos is sinds de middeleeuwen nagenoeg onveranderd gebleven van vorm en oppervlakte.
 • Het bestaat grotendeels uit eiken- en beukenbestanden met een dikwijls interessant reliëf van 'dellen' en geulen met kleurrijke namen als 'Vossenkuil' en 'Wolvendel'.
 • De ondergrond bestaat uit ijzerhoudende zanden die op verschillende plaatsen aan de oppervlakte komen.
 • Merkwaardig is het veelvuldig voorkomen van de zoete kers.
 • Bertembos en Eikenbos (©Toerisme Vlaams-Brabant)
 • Bertembos en Eikenbos (©Toerisme Vlaams-Brabant)
 • Bertembos en Eikenbos (©Toerisme Vlaams-Brabant)

Bertembos en Eikenbos

Bosstraat z/n,
3060 Bertem (Bertem)
Tel. +32 16 49 97 72

https://www.bertem.be/toerisme