De wandelnetwerken in Vlaams-Brabant worden met een periodiciteit van ongeveer 5 jaar herzien. Dit geeft aanleiding tot nieuwe en/of aangepaste knooppunten en trajecten en indien nodig een heruitgave van kaart en infogids. Daarnaast experimenteren wij met nieuw, innovatief wandelaanbod. Concreet werken wij in 2020 aan volgende wandelprojecten:
 
  • Wandelnetwerk de Merode: grondige wijziging van het bestaande netwerk met nieuwe en aangepaste trajecten, uitbreiding van het wandelnetwerk in Aarschot en Diest, heruitgave van de publicatie (2 nieuwe kaarten).
  • Wandelnetwerk Getevallei: wijzigingen in het bestaande deel van het wandelnetwerk, uitbreiding van het wandelnetwerk met een virtueel deel in Tienen, Landen en Hoegaarden, heruitgave van de publicatie (nieuwe infogids en 2 nieuwe kaarten).
  • Wandelnetwerk Zoniënwoud: nieuw virtueel (niet-bewegwijzerd) wandelnetwerk in het Zoniënwoud, enkel ontsloten via routeplanner en wandelapp.

WANDELNETWERK DE MERODE

Tegen half juli 2020 vernieuwt Toerisme Vlaams-Brabant, samen met het Regionaal Landschap Noord-Hageland en de provincie Antwerpen, het wandelnetwerk de Merode.
 

Wat verandert er aan het wandelnetwerk tegen half juli 2020?

Het wandelnetwerk de Merode wordt uitgebreid met 170 km nieuwe wandeltrajecten, voornamelijk op het grondgebied van Aarschot en Diest en in mindere mate in Scherpenheuvel-Zichem.
 
De trajecten van het bestaande wandelnetwerk zijn gescreend en suggesties van wandelaars zijn opgenomen. Dit geeft aanleiding tot een grondige wijziging van het bestaande netwerk met nieuwe knooppunten, extra en verbeterde trajecten.
 
Op deze kaart kun je de uitbreiding, wijzigingen, en aansluitingen op omliggende wandelnetwerk alvast raadplegen.
 
Afgeschenen borden en borden in slechte werden reeds vervangen.
 
De wandelkaart wordt volledig vernieuwd en er komen 2 gebundelde wandelkaarten van het gebied.
 
In het nieuwe gedeelte van het wandelnetwerk worden nieuwe overzichtsborden geplaatst. De overzichtsborden in het bestaande wandelnetwerk worden overstickerd.
 

Wat zijn de gevolgen voor de wandelaars?

De werken vinden plaats in de maanden april, mei en juni 2020. Er wordt gestart met de plaatsing van de palen en de borden op het nieuwe gedeelte van het netwerk.
 
Vanaf half mei wordt het bestaande wandelnetwerk aangepast. De wijzigingen zullen in de mate van het mogelijke worden opgevangen met via-borden. Dit kan echter niet overal, bv bij trajecten en knooppunten die worden verwijderd.
 
De werken geven in deze periode hinder voor de wandelaars omdat de bewegwijzering niet meer klopt met de kaart en de overzichtsborden.
 
De bewegwijzering van de thematische wandelingen in Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest (de 6-hoekige rood-witte borden) wordt vervangen door knooppuntenbewegwijzering. De 6-hoekige borden zullen in de winter van 2020 worden weggehaald, de wandelingen zijn dan enkel te volgen via de knooppunten.
 

Wat met de wandelkaart en de routeplanners?

De bundel met 2 nieuwe kaarten is beschikbaar vanaf half juli in de boekhandels, de toeristische infokantoren en online bestelbaar. Vanaf half juli zullen ook de routeplanner en de wandelknooppunt-app ge-update zijn met de nieuwe trajecten en knooppunten.

WANDELNETWERK GETEVALLEI

Ook het wandelnetwerk Getevallei wordt vernieuwd tegen half juli 2020.
 

Wat verandert er aan het wandelnetwerk tegen half juli 2020?

De trajecten van het bestaande wandelnetwerk zijn gescreend en suggesties van wandelaars, gemeentebesturen en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland zijn opgenomen. Dit geeft aanleiding tot een aantal wijzigingen in het bestaand netwerk, meer bepaald nieuwe knooppunten, extra en verbeterde trajecten.
 
Het wandelnetwerk Getevallei breidt in zuidelijke richting uit met 250 km nieuwe, virtuele (niet-bewegwijzerde) wandeltrajecten op het grondgebied van de Tienen, Hoegaarden en Landen.
 
Een virtueel wandelnetwerk bestaat uit knooppunten die niet bewegwijzerd zijn. Je ziet geen palen en borden op het terrein, maar de knooppunten zijn er wel! Ze zijn enkel zichtbaar via de online routeplanner, de app Wandelknooppunt of op de gedrukte kaarten van het wandelnetwerk. Je kan de virtuele knooppunten op kaart en in de routeplanner onderscheiden op basis van hun kleur. Bewegwijzerde knooppunten zijn rood, virtuele knooppunten zijn grijs.  Verder is het principe van wandelen op knooppunten hetzelfde ongeacht of ze virtueel of bewegwijzerd zijn.
 
De bewegwijzerde thematische wandelingen in het virtuele gedeelte van het netwerk blijven behouden en vallen 100 % samen met de virtuele knooppunten en trajecten.
 
De publicatie van het wandelnetwerk wordt volledig vernieuwd. Er komt een nieuwe infogids gebundeld met 2 wandelkaarten van het volledige gebied.
 
De overzichtsborden in het bestaande en het nieuwe gedeelte van het wandelnetwerk worden overstickerd.
 

Wat zijn de gevolgen voor de wandelaars?

De werken zijn beperkt tot het bestaande deel van het wandelnetwerk en vinden plaats vanaf half mei tot eind juni 2020. De wijzigingen zullen in grote mate worden opgevangen met via-borden.
 
Er is op bepaalde plaatsen hinder voor de wandelaars, omdat de bewegwijzering niet 100 % meer klopt met de kaart en de overzichtsborden, maar deze is vrij beperkt in de tijd.
 

Wat met de wandelkaart en de routeplanners?

De nieuwe infogids met 2 kaarten is beschikbaar vanaf half juli in de boekhandels, de toeristische infokantoren en online bestelbaar. Vanaf half juli zullen ook de routeplanner en wandelknooppunt-app ge-update zijn met de nieuwe trajecten en knooppunten.

WANDELNETWERK ZONIENWOUD

Toerisme Vlaams-Brabant werkt met het ANB en de partners van het Zoniënwoud aan een virtueel wandelknoopuntennetwerk, dat zal aansluiten op het bewegwijzerd wandelnetwerk Zuid-Dijleland.
 
Het wandelnetwerk zal enkel ontsloten worden via de online routeplanner en wandelknooppunt-app.
 
De bewegwijzerde thematische wandelingen in het virtuele gedeelte van het netwerk blijven behouden en vallen 100 % samen met de virtuele knooppunten en trajecten.
 
De voorstelling van het wandelnetwerk in het Zoniënwoud is voorzien voor oktober 2020.