De wandelnetwerken in Vlaams-Brabant worden met een periodiciteit van ongeveer 5 jaar herzien. Dit geeft aanleiding tot nieuwe en/of aangepaste knooppunten en trajecten en indien nodig een heruitgave van kaart en infogids. Daarnaast experimenteren wij met nieuw, innovatief wandelaanbod. Concreet werken wij in 2020 aan volgende wandelprojecten:
 
  • Wandelnetwerk de Merode: grondige wijziging van het bestaande netwerk met nieuwe en aangepaste trajecten, uitbreiding van het wandelnetwerk in Aarschot en Diest, heruitgave van de publicatie (2 nieuwe kaarten).
  • Wandelnetwerk Getevallei: wijzigingen in het bestaande deel van het wandelnetwerk, uitbreiding van het wandelnetwerk met een virtueel deel in Tienen, Landen en Hoegaarden, heruitgave van de publicatie (nieuwe infogids en 2 nieuwe kaarten).
  • Wandelnetwerk Zoniënwoud: nieuw virtueel (niet-bewegwijzerd) wandelnetwerk in het Zoniënwoud, enkel ontsloten via routeplanner en wandelapp.

WANDELNETWERK DE MERODE

Toerisme Vlaams-Brabant heeft, samen met het Regionaal Landschap Noord-Hageland en de provincie Antwerpen, het wandelnetwerk de Merode vernieuwd.
 

Wat is er veranderd aan het wandelnetwerk?

Het wandelnetwerk de Merode is uitgebreid met 170 km nieuwe wandeltrajecten, voornamelijk op het grondgebied van Aarschot en Diest en in mindere mate in Scherpenheuvel-Zichem.
 
De trajecten van het bestaande wandelnetwerk zijn gescreend en suggesties van wandelaars zijn opgenomen. Dit geeft aanleiding tot een grondige wijziging van het bestaande netwerk met nieuwe knooppunten, extra en verbeterde trajecten.
 
Op deze kaart kan je de uitbreiding, wijzigingen, en aansluitingen op omliggende wandelnetwerken alvast raadplegen.
 
Afgeschenen borden en borden in slechte werden reeds vervangen.
 
De wandelkaart is volledig vernieuwd en er zijn 2 gebundelde wandelkaarten van het gebied. Bestel de publicatie van het wandelnetwerk de Merode hier.
 
In het nieuwe gedeelte van het wandelnetwerk worden nieuwe overzichtsborden geplaatst. De overzichtsborden in het bestaande wandelnetwerk worden overstickerd.
 

Wat zijn de gevolgen voor de wandelaars?

De werken vonden plaats in de maanden mei, juni en juli 2020. Er wordt gestart met de plaatsing van de palen en de borden op het nieuwe gedeelte van het netwerk.
 
Eind juni - begin juli is het bestaande wandelnetwerk aangepast. De wijzigingen zullen in de mate van het mogelijke worden opgevangen met via-borden. Dit kan echter niet overal, bv bij trajecten en knooppunten die worden verwijderd.
 
Tijdens de werken ondervinden de wandelaars hinder omdat de bewegwijzering niet meer klopt met de kaart en de overzichtsborden.
 
De bewegwijzering van de thematische wandelingen in Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest (de 6-hoekige rood-witte borden) wordt vervangen door knooppuntenbewegwijzering. De 6-hoekige borden zullen in de winter van 2020 worden weggehaald, de wandelingen zijn dan enkel te volgen via de knooppunten.
 
WandellusBewegwijzering wandellusVervangen door knooppunten
NorbertijnenwandelingVerwijderdstartplaats tss kp 96 en 100 - 100 - 85 - 86 - 75 - 274 - 76 - 87 - 90 - 100 – 98 -107 -384 -144 –286- 104-91 – 96  tot startplaats richting 100
TesteltwandelingVerwijderdstartplaats tss kp 59 en 143 - 143 - 92 - 421 - 269 - 144 - 292 - 107 - 384 - 145 - 57 - 175 - 298 - 59 - tot op startplaats richting 143
DemervalleiwandelingVerwijderd410 – 414 – 409 – 415 – 155 – 719 – 262 – 210 – 259 – 720 – 255 – 408 – 414 – 410
Kortere route via: 255 - 409
PelgrimswandelingVerwijderdstartplaats tss kp 137 en 244 - 244 - 148 - 140 - 120 - 209 - 283 -344 - 141 - 375 - 135 - 134 - 208 - 138 - 383 - 139 - 406 - 137- tot startplaats richting 244
DeurnewandelingOKstartplaats tss kp 938 en 937 - 937 - 940 - 941 - 928 - 938 - 929 - 937 - tot startplaats richting 938
KelbergenwandelingOKstartplaats tss kp 99 en 905 - 905 - 909 - 919 - 920 - 918 - 916 - 917 - 905 - tot startplaats richting 99
VliegveldwandelingOKstartplaats tss kp 905 en 99 - 99 - 98 - 97 - 424 - 373 - 284 - 263 - 413 - 338 - 909 - 905 - tot startplaats richting 99
PrinsenboswandelingOKwandeling wordt niet opgenomen op het Wandelnetwerk de Merode
MeetshovenwandelingOKstartplaats tss kp 710 en 750 - 750 - 752 - 753 - 754 - 405 - 751 - 750 - tot startplaats richting 710
Rillaarse HeuvelswandelingOKstart - 721 - 723 - 758 - 733 - 734 - 732 - 707 - 706 - 730 - 729 - 722 - 721 - start
MierenbergwandelingOKstart - 308 - 328 - 913 - 911 - 910 - 902 - 903 - 906 - 907 - 329 - 914 - 330 - 308 - start
 

Wat met de wandelkaart en de routeplanners?

De bundel met 2 nieuwe kaarten is beschikbaar vanaf half juli in de boekhandels, de toeristische infokantoren en online bestelbaar op de bestelpagina. De routeplanner en de wandelknooppunt-app zijn ge-update met de nieuwe trajecten en knooppunten.

WANDELNETWERK GETEVALLEI

Ook het wandelnetwerk Getevallei is vernieuwd.
 

Wat is er veranderd aan het wandelnetwerk?

De trajecten van het bestaande wandelnetwerk zijn gescreend en suggesties van wandelaars, gemeentebesturen en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland zijn opgenomen. Dit geeft aanleiding tot een aantal wijzigingen in het bestaand netwerk, meer bepaald nieuwe knooppunten, extra en verbeterde trajecten.
 
Het wandelnetwerk Getevallei breidt in zuidelijke richting uit met 250 km nieuwe, virtuele (niet-bewegwijzerde) wandeltrajecten op het grondgebied van de Tienen, Hoegaarden en Landen.
 
Een virtueel wandelnetwerk bestaat uit knooppunten die niet bewegwijzerd zijn. Je ziet geen palen en borden op het terrein, maar de knooppunten zijn er wel! Ze zijn enkel zichtbaar via de online routeplanner, de app Wandelknooppunt of op de gedrukte kaarten van het wandelnetwerk. Je kan de virtuele knooppunten op kaart en in de routeplanner onderscheiden op basis van hun kleur. Bewegwijzerde knooppunten zijn rood, virtuele knooppunten zijn grijs.  Verder is het principe van wandelen op knooppunten hetzelfde ongeacht of ze virtueel of bewegwijzerd zijn.
 
De bewegwijzerde thematische wandelingen in het virtuele gedeelte van het netwerk blijven behouden en vallen 100 % samen met de virtuele knooppunten en trajecten.
 
De publicatie van het wandelnetwerk is volledig vernieuwd. Er is een nieuwe infogids gebundeld met 2 wandelkaarten van het volledige gebied. Bestel de publicatie van het wandelnetwerk Getevallei hier.
 
De overzichtsborden in het bestaande en het nieuwe gedeelte van het wandelnetwerk worden overstickerd.
 

Wat zijn de gevolgen voor de wandelaars?

De werken zijn beperkt tot het bestaande deel van het wandelnetwerk en vinden plaats eind juni - half juli 2020. De wijzigingen zullen in grote mate worden opgevangen met via-borden.
 
Er is op bepaalde plaatsen hinder voor de wandelaars, omdat de bewegwijzering niet 100% meer klopt met de kaart en de overzichtsborden, maar deze is vrij beperkt in de tijd.
 

Wat met de wandelkaart en de routeplanners?

De nieuwe infogids met 2 kaarten is beschikbaar vanaf half juli in de boekhandels, de toeristische infokantoren en online bestelbaar op de bestelpagina. De routeplanner en de wandelknooppunt-app zijn ge-update met de nieuwe trajecten en knooppunten.

WANDELNETWERK ZONIENWOUD

Toerisme Vlaams-Brabant werkt met het ANB en de partners van het Zoniënwoud aan een virtueel wandelknoopuntennetwerk, dat zal aansluiten op het bewegwijzerd wandelnetwerk Zuid-Dijleland.
 
Het wandelnetwerk zal enkel ontsloten worden via de online routeplanner en wandelknooppunt-app.
 
De bewegwijzerde thematische wandelingen in het virtuele gedeelte van het netwerk blijven behouden en vallen 100 % samen met de virtuele knooppunten en trajecten.
 
De voorstelling van het wandelnetwerk in het Zoniënwoud is voorzien voor oktober 2020.