Wegenwerken hebben als gevolg dat delen van het wandelnetwerk tijdelijk afgesloten en niet bewandelbaar zijn. In dat geval worden de trajecten gedurende de looptijd van de werken omgeleid. Dit merk je aan de oranje sticker met ‘omleiding’ op de bordjes.
 
De bestaande wandelnetwerken in Vlaams-Brabant worden met een periodiciteit van ongeveer 5 jaar herzien. Dit geeft aanleiding tot nieuwe en/of aangepaste knooppunten en trajecten en indien nodig een heruitgave van kaart en infogids.

WEGENWERKEN LANGS DE WANDELNETWERKEN

Voor de meest actuele situatie wat betreft wegenwerken en omleidingen moet je op de wandelrouteplanner zijn. De wegenwerken worden aangeduid als een oranje vlak. Door erop te klikken, krijg je info omtrent de periode van de wegenwerken en welke omleiding er is voorzien. Op die manier kan je ermee rekening houden bij het plannen van je wandeling.

WANDELNETWERK BRABANTSE KOUTERS 

Wat verandert er aan het wandelnetwerk?

De trajecten van het bestaand wandelnetwerk Brabantse Kouters worden gescreend en suggesties van wandelaars, gemeentebesturen en terreinbeheerders worden meegenomen. Dit geeft aanleiding tot een aantal wijzigingen in het bestaand netwerk, meer bepaald nieuwe knooppunten, extra en verbeterde trajecten en dit zowel voor het bewegwijzerd als het digitaal deel van het netwerk. 

Het digitaal deel van het wandelnetwerk Brabantse Kouters wordt in oostelijke richting uitgebreid op het grondgebied van de gemeenten Machelen, Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem. 

Een digitaal wandelnetwerk bestaat uit knooppunten en trajecten die niet bewegwijzerd zijn. Je ziet geen palen en wegwijzers op het terrein, maar de knooppunten zijn er wel! Ze zijn enkel zichtbaar via de online routeplanner, de Wandelknooppunt.app of op de gedrukte kaarten van het wandelnetwerk. Je kan de virtuele knooppunten op kaart en in de routeplanner onderscheiden op basis van hun kleur. Bewegwijzerde knooppunten zijn rood, virtuele knooppunten zijn grijs. Verder is het principe van wandelen op knooppunten hetzelfde ongeacht of ze virtueel of bewegwijzerd zijn. 

De bewegwijzerde thematische wandelingen in het virtuele gedeelte van het netwerk blijven behouden en vallen 100 % samen met de virtuele knooppunten en trajecten. De combinatie digitaal wandelnetwerk en bewegwijzerde wandelingen is een bewuste en expliciete keuze. Er blijft dus nog steeds een bewegwijzerd wandelaanbod in het verder digitaal ontwikkeld wandelnetwerk. De bewegwijzerde wandelingen vormen als het ware een best of van het niet-bewegwijzerd wandelnetwerk. 

Er komt een vernieuwde publicatie ‘Wandelnetwerk Brabantse Kouters’. 

Wat zijn de gevolgen voor de wandelaar? 

De werken zijn beperkt tot het bestaande deel van het wandelnetwerk Brabantse Kouters en vinden plaats vanaf half oktober tot half november 2023. De wijzigingen zullen in grote mate worden opgevangen met via-borden. 

Er is op bepaalde plaatsen hinder voor de wandelaars, omdat de bewegwijzering niet meer 100% overeenkomt met de kaart en de overzichtsborden, maar deze situatie is slechts tijdelijk. 

Wat met de wandelkaart en routeplanners? 

De nieuwe infogids met 2 kaarten is vanaf eind november beschikbaar in de boekhandels, de toeristische infokantoren en online bestelbaar op de bestelpagina. Tegen dan zijn de wandelrouteplanner en de Wandelknooppunt.app geactualiseerd met de nieuwe trajecten en knooppunten.

WANDELNETWERK DEMER EN DIJLE

Wat verandert er aan het wandelnetwerk?

De trajecten van het bestaand wandelnetwerk Demer en Dijle worden gescreend en suggesties van wandelaars, gemeentebesturen en terreinbeheerders worden meegenomen. Dit geeft aanleiding tot een aantal wijzigingen in het bestaand netwerk, meer bepaald nieuwe knooppunten, extra en verbeterde trajecten. 
 
Het wandelnetwerk Demer en Dijle breidt in noordelijke richting uit met een digitaal (niet-bewegwijzerd) deel, op het grondgebied van de gemeenten Begijnendijk, Tremelo en Keerbergen en sluit verder door aan op het digitaal wandelnetwerk in de provincie Antwerpen (gemeenten Putte en Heist-Op-Den-Berg). 
 
Een digitaal wandelnetwerk bestaat uit knooppunten en trajecten die niet bewegwijzerd zijn. Je ziet geen palen en wegwijzers op het terrein, maar de knooppunten zijn er wel! Ze zijn enkel zichtbaar via de online routeplanner, de Wandelknooppunt.app of op de gedrukte kaarten van het wandelnetwerk. Je kan de virtuele knooppunten op kaart en in de routeplanner onderscheiden op basis van hun kleur. Bewegwijzerde knooppunten zijn rood, virtuele knooppunten zijn grijs. Verder is het principe van wandelen op knooppunten hetzelfde ongeacht of ze virtueel of bewegwijzerd zijn. 
 
De bewegwijzerde thematische wandelingen in het virtuele gedeelte van het netwerk blijven behouden en vallen 100 % samen met de virtuele knooppunten en trajecten. De combinatie digitaal wandelnetwerk en bewegwijzerde wandelingen is een bewuste en expliciete keuze. Er blijft dus nog steeds een bewegwijzerd wandelaanbod in het verder digitaal ontwikkeld wandelnetwerk. De bewegwijzerde wandelingen vormen als het ware een best of van het niet-bewegwijzerd wandelnetwerk. 
 
Er komt een vernieuwde publicatie ‘Wandelnetwerk Demer en Dijle’.

Wat zijn de gevolgen voor de wandelaar?

De werken zijn beperkt tot het bestaande deel van het wandelnetwerk Demer en Dijle en vinden plaats in februari en maart 2024. De wijzigingen zullen in grote mate worden opgevangen met via-borden. 

Er is op bepaalde plaatsen hinder voor de wandelaars, omdat de bewegwijzering niet meer 100% overeenkomt met de kaart en de overzichtsborden, maar deze situatie is slechts tijdelijk.

Wat met de wandelkaart en routeplanners?

De nieuwe infogids met 2 kaarten is vanaf maart 2024 beschikbaar in de boekhandels, de toeristische infokantoren en online bestelbaar op de bestelpagina. Tegen dan zijn de wandelrouteplanner en de Wandelknooppunt.app geactualiseerd met de nieuwe trajecten en knooppunten.