Vanaf januari tot juni 2018 vernieuwt Toerisme Vlaams-Brabant het fietsnetwerk op het terrein. Het accent van de vernieuwingsoperatie ligt op het oudste, meest oostelijke deel van het netwerk, het Hageland en Leuven, waar de bewegwijzering volledig wordt vervangen. Langs de rest van het netwerk (in de Groene Gordel) gebeuren onderhoudswerkzaamheden en worden enkele minder ingrijpende trajectwijzigingen doorgevoerd.

Wat verandert er concreet tegen juni 2018?

 1. Er komen extra trajecten en knooppunten bij doordat:
  • het fietsnetwerk over de volledige provinciegrens naadloos aansluit op de fietsknooppunten in de provincies Waals-Brabant en Luik
  • alle centrumverbindingen worden omgezet naar knooppunttrajecten
  • het fietsnetwerk in het oostelijk deel van de provincie (het Hageland en Leuven) grondig gescreend is op veiligheid, fietscomfort en beleving, met 150 km nieuwe en 55 km verbeterde trajecten als resultaat
  • de thematische fietslussen in het Hageland en Leuven opgenomen worden in het knooppuntennetwerk en de aparte zeshoekige wit-rode bewegwijzering verdwijnt.
 2. De bewegwijzering in het Hageland heeft zijn beste tijd gehad en wordt volledig vernieuwd. Van januari tot mei 2018 worden alle borden systematisch vervangen en de nieuwe trajecten bewegwijzerd.
 3. De fietskaart Vlaams-Brabant wordt volledig vernieuwd en is beschikbaar tegen april 2018.

Download de kaart met de wijzigingen van het fietsnetwerk.

Wat zijn de gevolgen voor de fietser? 

 • Tot en met december 2017 kan er in Vlaams-Brabant overal zonder hinder op het netwerk worden gefietst met de fietskaart of een online routeplanner. 
 • Vanaf januari tot mei 2018 vervangen we de bewegwijzering in het oostelijk deel van de provincie (Hageland en Leuven), voeren we de trajectwijzigingen door en komen de nieuwe trajecten en knooppunten erbij.
 • In het centrum en het westelijk deel van de provincie (Groene Gordel) kan je in de volledige periode blijven fietsen. De aanpassingen in dit deel van het netwerk zijn minder ingrijpend en geven minder hinder.
 • De zeshoekige wit-rode borden van de thematische fietslussen verdwijnen systematisch vanaf januari. De routes worden opgenomen in het knooppuntennetwerk. Concreet gaat dit over volgende fietslussen: Horstroute, Meandersroute, Rock Werchterroute, Bietenroute, Boomgaardenroute, Landense Fietsroute, Twee Getenroute, Hoevenroute, Vinneronde, Stalen Rosroute, Grenzeloos fietsenroute, Hagelandse Heuvelroute.

De werken 

De werken zijn 2 januari 2018 gestart en verlopen in drie fases van oost naar west tot mei 2018:

FaseTimingStatus
Fase 102/01 - 16/02/18bezig
Fase 219/02 - 30/03/18niet gestart
Fase 303/04 - 25/05/18niet gestart

Download de kaart met de fasering van de werken op het fietsnetwerk.

 De 6-hoekige wit-rode bewegwijzering van de thematische fietsroutes wordt weggenomen en vervangen door knooppuntenbewegwijzering. Hieronder een stand van zaken van de werken.

FietsrouteStatus werkenTe volgen knooppunten
Boomgaardenrouteborden verwijderdnog niet beschikbaar
Twee Getenrouteborden verwijderdnog niet beschikbaar
Stalen Rosrouteborden verwijderdnog niet beschikbaar
Bietenrouteborden verwijderdnog niet beschikbaar
Vinnerondenog niet gestartnog niet beschikbaar
Grenzeloos Fietsennog niet gestartnog niet beschikbaar
Landense Fietsrouteborden verwijderdnog niet beschikbaar
Hagelandse Heuvelsroutenog niet gestartnog niet beschikbaar
Meandersroutenog niet gestartnog niet beschikbaar
Rock Werchterroutenog niet gestartnog niet beschikbaar
Hagelandse Heuvelsroutenog niet gestartnog niet beschikbaar
Horstroutenog niet gestartnog niet beschikbaar
Hoevenroutenog niet gestartnog niet beschikbaar
 
De Hagelandse Eddy Merckxroute en van de Sven Nys cyclingroute blijven apart bewegwijzerd met 6-hoekige wit-rode borden met wielrenner-symbool. 
 

Wanneer kan er terug gefietst worden? 

In fase 2 en 3 kan je voorlopig nog fietsen volgens de oude bewegwijzering. In het meest oostelijke deel (fase 1) kan je niet meer fietsen. In maart 2018 wordt het eerste meest oostelijke deel van het netwerk terug open gesteld. In april is dan het middelste aan de beurt en in juni het laatste. Op dat moment wordt het netwerk feestelijk ingereden.

Wat met de fietskaart en de routeplanners? 

Fietskaarten gekocht vóór 2018 zijn niet meer bruikbaar. De nieuwe fietskaart is beschikbaar vanaf april 2018 en zal 7 euro kosten. De routeplanners ontvangen de aangepaste trajecten vanaf het moment dat ze terug befietsbaar zijn. De routeplanner van Toerisme Vlaams-Brabant volgt de fasering van de werken.