Educatief bezoek Belevingscentrum ’14-’18 Tildonk 

Wil je zelf aan de slag met WOI in de klas? Trek met je leerlingen naar het Belevingscentrum ’14-’18. 

Voorbereiding in de klas

Voor je bezoek kan je in de klas het bredere verhaal van WOI aanbrengen aan de hand van de animatiefilm die we ook in het Belevingscentrum tonen. Je kan het voorbereidende document uit het educatieve pakket als leidraad gebruiken om deze geschiedenis te kaderen.

Klein in de Groote Oorlog - inspiratiegids

Met deze inspiratiegids wil de provincie Vlaams-Brabant leerkrachten van het basisonderwijs (2de en 3de graad) helpen om de Groote Oorlog een plaats te geven in de klas. In de gids vind je tientallen lesideeën om je leerlingen een kijk te geven op het leven tijdens de Groote Oorlog.
 

Het bezoek zelf

Het bezoek is opgevat als een zoektocht in kleine groepjes volgens doorschuifsysteem. Elk groepje krijgt een koffer met spullen en een woordenlijst. De spullen hebben een genummerd label met een opdracht. Hiermee doorlopen de leerlingen alle zalen. Ze noteren hun antwoorden in het antwoordboekje dat ze bij aankomst ontvangen.

Nomadlab


Nomadlab 

Spelen is de universele taal van kinderen. Ook op de vlucht. De jonge productdesigner Emma Ribbens ontwikkelde voor hen het project Nomadlab, waarin kinderen met bouwpakketten uit ‘afvalmaterialen’ als doeken en karton hun eigen, veilige speelruimtes knutselen. Een boeiende workshop voor kinderen van de lagere school. Wil je het Nomadlab ook met je klas uitproberen, vraag dit dan bij je reservatie.Naverwerking in de klas

Het pakket biedt je ook concrete voorstellen voor naverwerking in de klas.

Downloads

Je kan het hele educatieve pakket downloaden. Het omvat:

  • De voorbereiding voor in de klas
  • Het antwoordboekje voor de leerlingen
  • Voorstellen voor naverwerking in de klas 
  • De labels zoals ze aan de voorwerpen in de koffer hangen 
  • Een verklarende woordenlijst 

Praktisch

  • Een klasbezoek reserveer je via grooteoorlog@vlaamsbrabant.be.
  • Bij aankomst ontvang je al het nodige materiaal (koffer, antwoordboekjes, oplossing voor de leerkracht).
  • Voor leerlingen lager onderwijs is het bezoek gratis, voor leerkrachten ook op vertoon van hun lerarenkaart.
  • Ons aanbod lager onderwijs is geschikt voor leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar.

Boekentrolley! 

De Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei werkte samen met de lokale bibliotheken uit de regio een boekentrolley uit over de Groote Oorlog.
Nu kunnen ook de scholen buiten deze regio gratis een boekentrolley ontlenen in hun bibliotheek. De boekentrolleys zijn een ideale manier om als aanvulling op de inspiratiegids aan de slag te gaan met het WOI-thema in de klas.
De lerarenopleiding van Groep T ontwikkelde boeiende lestips bij de boeken.