Wat valt er te beleven?

  • Wandelen

    Wandelen

  • Suggestieroute op het wandelnetwerk Getevallei. De knooppunten van deze wandeling zijn niet bewegwijzerd op het terrein, wandel met de wandelknooppunt app of volg de thematische 6-hoekige bordjes.
  • Volg de knooppunten: 620 - 621 - 622 - 620.
  • Volg het verkort traject van de Zevenbronnenwandeling.
  • Overzichtsborden, voetpaden, rustbanken, parkeerplaats en bewegwijzering zijn aangepast voor wandelaars met een beperking. 
  • Geniet van het prachtig zicht op de uitgestrekte weilanden en akkers. 
  • Verpoos aan de Heilige Kruiskapel waar de boeren kwamen bidden om de ziekte van het vee "af te binden".
  • Dit is een toegankelijke route. Ontdek hier meer over het aanbod van “Iedereen toerist”.