Wat valt er te beleven?

  • Wandelen

    Wandelen

  • Suggestieroute op het wandelnetwerk De Merode.
  • Volg de knooppunten: 905 - 909 - 919 - 920 - 918 - 916 - 917 - 905.
  • Stap door holle wegen en test je kennis van de boomsoorten als je door de boomkwekerij wandelt. 
  • Kom voorbij 2 mooie hoeves waarvan er 1 gerestaureerd is en die een schuur heeft gemaakt uit de plaatselijke ijzerzandsteen. 
  • Wandel langs het schouwbroek, een vochtig gebied dat vroeger gebruikt werd als hooiland.
  • Kelbergenwandeling (©Lander Loeckx)
  • Kelbergenwandeling (©Lander Loeckx)