Wat valt er te beleven?

  • Wandelen

    Wandelen

  • Bewegwijzerde wandeling. 
  • Vertrek aan het station van Groenendaal, dat werd reeds opgetrokken in 1895 en is een voorbeeld van stations architectuur van het einde van de 19e-eeuw. 
  • Wandel langs de IJse, een riviertje dat een paar kilometer verder westwaarts in het bos ontspringt en in de Dijle in Neerijse (Huldenberg) uitmondt. 
  • Kom langs de talrijke vijvers die ontstonden door het werk van de kloosterlingen van de priorij van Groenendaal.
  • Hazendalwandeling (©Lander Loeckx)
  • Hazendalwandeling (©Lander Loeckx)