Wat valt er te beleven?

  • Opwijk vereert al diverse eeuwen de apostel Paulus. Deze verering ontstond vermoedelijk in het begin van de 15de-eeuw, toen Sint-Paulus patroonheilige werd van Opwijk
  • In het midden van de 18de-eeuw kreeg de parochie Opwijk een relikwie van Sint-Paulus. 
  • Sinds de ontvangst van de relikwie ontstond een volksdevotie rond de patroonheilige. 
  • In 1902 werd de eerste Sint-Paulusbedevaart met paarden gehouden.
  • In totaal beelden momenteel een duizendtal gekostumeerde figuranten, driehonderd paarden, twaalf praalwagens, muziekmaatschappijen, vendeliers, koren, de Sint-Pietersgilde Mazenzele en nog zovele groepen meer het leven, de verheerlijking en het patroonschap van Sint Paulus uit.

Sint-Paulus paardenprocessie

Marktstraat 6,
1745 Opwijk (Opwijk)

www.paardenprocessie.be