Wat valt er te beleven?

  • Wandelen

    Wandelen

  • Fietsen

    Fietsen

  • De Sint-Pieter-en-Pauwelkerk in Neerijse is voornamelijk opgetrokken in baksteen. 
  • Het portaal en de vensteropeningen in diverse vormen zijn omlijnd met witte zandsteen. 
  • De twee torens dateren uit de 12e eeuw en zijn een overblijfsel van een oudere, romaanse kerk die op deze plaats stond.

Sint-Pieter-en-Pauwelkerk Neerijse

Dorpstraat z/n,
3040 Neerijse (Huldenberg)
Tel. +32 2 302 43 57

https://www.huldenberg.be