Wat valt er te beleven?

  • Wandelen

    Wandelen

  • Fietsen

    Fietsen

  • De Sint-Catharinakapel in Hauthem is een mooi, laatgotisch gebouw uit het midden van de 16e eeuw.
  • Later kwam er het klokkentorentje en de sacristie bij. 
  • Het schilderij uit de 17e eeuw op het hoofdaltaar, stelt de marteling van Sint-Gorgonius voor.
  • In deze bedevaartkapel kan je de heilige Katharina aanroepen tegen allerlei kwalen van mensen en vee.

Sint-Catharinakapel Hauthem

Hauthem z/n,
3320 Hoegaarden (Hoegaarden)
Tel. +32 16 76 87 52

https://www.gemeentehoegaarden.be