Toerisme Vlaams-Brabant vzw zoekt een voltijdse regiomedewerker Pajottenland

Indien je interesse hebt in onderstaand takenpakket en je voldoet aan het profiel, stuur dan uiterlijk 7 maart 2020 een e-mail naar bram.vanotterdijk@vlaamsbrabant.be met je CV, een kopie van je hoogst behaalde diploma en je motivatiebrief als bijlage. Je sollicitatie is pas definitief indien je een ontvangstbevestiging via email hebt gekregen.
 
Toerisme Vlaams-Brabant vzw heeft als doel het toerisme in Vlaams-Brabant uit te bouwen om daar economische, culturele en sociale voordelen uit te halen. Met respect voor de eigenheid en de draagkracht van de inwoners, de natuur, de cultuur en het landschap. Het is onze centrale doelstelling om een duurzame groei na te streven door intenser gebruik van de toeristisch-recreatieve voorzieningen, waartoe iedereen bijdraagt op een duurzame, kwaliteitsvolle, inclusieve manier.
Inhoud van de job:
 
De vzw Toerisme Vlaams-Brabant is op zoek naar een regiomedewerker die op een creatieve manier de thematische productlijnen van de regio Groene Gordel uitdiept voor het Pajottenland. Deze medewerker is het aanspreekpunt en de diplomatische motivator om onder leiding van de regiocoördinator Groene Gordel samen met toeristische partners invulling te geven aan de toeristische ontwikkeling van het Pajottenland.
 
Daartoe:
 • Geef je uitvoering aan de toeristische (sub)regiowerking van de Groene Gordel.
 • Sta je in voor de werking, budgetopvolging en de rapportering van de thematische werkgroepen toerisme, in samenwerking met de gemeenten en toeristische actoren.
 • Sta je in voor de organisatie van thematische werkgroepen en de netwerkmomenten in het kader van de toerismeconvenant.
 • Werk je mee aan bovenlokale toeristische evenementen en campagnes in Vlaams-Brabant.
 • Zorg je voor de promotie van toeristische activiteiten en ben je verantwoordelijk voor de vermarkting.
 • Werk je aan toeristisch-recreatieve productontwikkeling op een creatieve en innovatieve manier.
 • Ondersteun je de regiocoördinator Groene Gordel waar nodig.
 • Werk je mee aan de opmaak van concrete actieplannen voor toeristische thema’s.
 • Help je bij de organisatie van vergaderingen met de Vlaams-Brabantse gemeenten.
Profiel:
 • Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.
 • Je neemt het initiatief om zowel proactief als creatief problemen op te lossen en om op een motiverende en dynamische manier met de partners tot een consensus te komen binnen je eigen taakdomein.
 • De functie vereist een hoge mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en creativiteit.
 • De standplaats is Leuven, maar de functie vereist een grote aanwezigheid in het werkveld (Pajottenland).
 • Dienstverplaatsingen binnen en occasioneel buiten Vlaams-Brabant horen bij de functie.
 • Bereidheid tot occasioneel avond- en weekendwerk. 
 • Je beheert de praktische en inhoudelijke organisatie en opvolging van de dossiers/projecten/thema’s die je worden toegewezen.
 • Je ontwikkelt je binnen je eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van je taken. Zo maak je je vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor je taak.
 • Je legt  vlot en diplomatisch nieuwe contacten die voor je taak en opdracht nuttig kunnen zijn.
 • Je kan je uitdrukken zodat het publiek tot wie je je richt jou begrijpt. Je zorgt voor communicatie in twee richtingen.
 • Je past jouw gedrag aan om de gemaakte doelstellingen sneller en efficiënter te kunnen bereiken.
 • Je kan de benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren om de doelstellingen te bereiken conform de planning.
 • Je bent in het bezit van een wagen en rijbewijs B.
 • Je hebt een bachelordiploma.Je hebt interesse in het binnenlands toerisme en affiniteit met de regio Groene Gordel en meer specifiek met het Pajottenland.
Aanbod:
 • Een voltijdse overeenkomst als deskundige voor 1 jaar, met kans op verlenging.
 • Salarisschaal B1-B3. De bruto aanvangswedde zonder enige anciënniteit bedraagt 2.460 euro. In de graad van deskundige bedraagt de maximumwedde 4.146 euro. Vorige openbare diensten worden gevalideerd. Relevante ervaring uit de privésector kan voor maximaal 15 jaar worden aangerekend.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is Leuven, vlakbij het treinstation en de bushalte.
 • Maaltijdcheques van 6,5 euro per gepresteerde dag.
 • Diverse opleidingsmogelijkheden.
 • Peter- en meterschap en een vormingstraject voor nieuwkomers.
 • Het provinciehuis is rolstoeltoegankelijk.
Procedure en contact
Voor meer informatie over de procedure kan je contact opnemen met Bram Van Otterdijk: bram.vanotterdijk@vlaamsbrabant.be of 016 26 77 91.
 
Op basis van CV en motivatiebrief zal een eerste screening gebeuren. De weerhouden kandidaten zullen een schriftelijke thuisopdracht krijgen toegestuurd. Kandidaten die hierop slagen, worden uitgenodigd voor een gesprek op 25 maart 2020.
 
Toerisme Vlaams-Brabant vzw let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.