Wat zijn de Icoonfietsroutes? 

De Icoonfietsroutes zijn 9 langeafstandsfietsroutes die je gidsen doorheen de mooiste stukjes in Vlaanderen en het ideale houvast zijn voor een prachtige fietsvakantie. In de provincie Vlaams-Brabant passeren drie van deze routes: de Groene Gordelroute, de Heuvelroute en de Kunststedenroute.

Waarom monitoring en enquêtering? 

Uiteraard willen we voor dit project graag zicht hebben op wie allemaal de Icoonfietsroutes komt fietsen, wat hen hierin zo aantrekt, hun ervaringen, ...

Wat wordt er dan exact gedaan? 

In het Park van Tervuren (tussen knooppunt 45 en 46) en Boortmalt in Herent (bij knooppunt 32), bij een fietsteller op de route zelf, zal geturfd worden en een blitz-enquête worden afgenomen. 

  • Het turven moet ons een idee geven van welke profielen langsfietsen (gezinnen, trekkingsfietsers, wielertoeristen,…). 
  • De blitz-enquête bestaat uit een aantal profielvragen en de vraag om een langere vragenlijst achteraf in te vullen.

Wanneer? 

Het onderzoek zal 6 maanden lang lopen: 

  • van april 2022 tot en met september 2022 
  • zowel op week- als weekenddagen 
  • voor- en namiddag

Naar wie zijn we op zoek? 

Mensen die zich geroepen voelen zich om gedurende deze periode meermaals (bv. wekelijks) te engageren voor dit enquêteerwerk. Het enquêteren zou een drietal uren lang moeten gebeuren, en hiertegenover staat een vrijwilligersvergoeding van €36 per enquêteerdag.

Je bent geïnteresseerd? Super, bezorg ons dan zo snel mogelijk volgende gegevens: 

  • Welke locatie geniet jouw voorkeur – Park van Tervuren of Boortmalt in Herent? 
  • Welke periode is mogelijk voor jou tussen april en september, welke dagen en met welke frequentie zou je kunnen enquêteren? Laat ook zeker weten of je de voormiddag of de namiddag verkiest. 
  • De enquêtes worden digitaal afgenomen en dienen ook zo te worden doorgegeven. Laat ons dus ook zeker weten of je over een smartphone/tablet beschikt met 4G-verbinding. Indien dit niet het geval is, zullen we een oplossing trachten te voorzien.
Neem hiervoor contact op met Bram Van Otterdijk - toerismecijfers@vlaamsbrabant.be of 016 26 77 91.